Ảnh hưởng của việc cho ăn Lactobacillus-based probioticstrên nhu động ruột, sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của postlarvae Tôm Càng xanh Macrobrachium rosenbergii (de Man)

Ảnh hưởng của việc cho ăn Lactobacillus-based probioticstrên nhu động ruột, sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của postlarvae Tôm Càng xanh Macrobrachium rosenbergii (de Man) Himabindu K Venkat, Narottam P & Sahu Kamal K Jain

 Những nghiên cứu hiện đại đã được tập trung nghiên cứu việc sử dụng probiotics để điều trị trong khẩu phần ăn uống của post-larval của Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Ba trăm postlarvae (trọng lượng trung bình, 114-118 mg ± 0,11) đã được chia trong 5 nhóm thử nghiệm với bốn chế độ. Các thử nghiệm được tiến hành cho 60 ngày. Khẩu phần thực nghiệm được cho giống nhau trong tất cả các khía cạnh ngoại trừ sự thay đổi trong hệ probiotics.

Nhóm T1 và T2 được cho ăn Lactobacillus acidophilus (140x1011 CFU 100g) và L. sporogenes (24x107 CFU 100g) tương ứng.

Nhóm T3 được cho ăn L. sporogenes đã được đóng gói chung với Artemia nauplii.

T4 là nhóm kiểm soát (không có probiotic) trong khi T5 được cho ăn Artemia với khẩu phần đối chứng.

Các nghiên cứu về vi khuẩn học đã chỉ ra rằng các nhu động ruột của postlarvae không có sự hiện diện của vi khuẩn axit lactic. Các dạng probiotic đã được tìm thấy có tác dụng ngăn chống hệ vi khuẩn gram âm trong ruột. Tốc độ tăng trưởng của các nhóm được cho ăn probiotic cao hơn đáng kể (P <0.05) so với nhóm kiểm soát. Tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể (P <0.05), phần trăm tăng trọng (132,5%), đặc biệt tốc độ tăng trưởng (1,41%), tỉ lệ sử dụng thức ăn (feed efficiency ratio (FER)) (0,45), tỉ lệ hiệu quả protein (1,29) và protein tận dụng (161,6%) đã được được ghi nhận trong nhóm T3 (nhóm cho ăn  L. sporogenes đã được đóng gói chung với Artemia nauplii) so với nhóm kiểm soát (P <0.05).

Bài viết liên quan
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàngthu mua phế liệu | thu mua phế liệu giá cao | phế liệu